TRAGET SRL, CUI RO6291944, Nr. Reg. Com J17/2493/1994, capital social 60000 RON

Sediu social: Str. Prelungirea Foltanului nr. 73.I, Sat Costi, Com. Vanatori, jud. Galati, Romania

 

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

Activităţi secundare

Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline

0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor

0146 - Creşterea porcinelor

0149 - Creşterea altor animale

0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1520 - Fabricarea încălţămintei

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2433 - Producţia de profile obţinute la rece

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor

2562 - Operaţiuni de mecanică generală

3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3020 - Fabricarea materialului rulant

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri

4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor

4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat

4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate

4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate

4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei

pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5210 - Depozitări

5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă

5224 - Manipulări

5229 - Alte activităţi anexe transporturilor

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5811 - Activităţi de editare a cărţilor

5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813 - Activităţi de editare a ziarelor

5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 - Alte activităţi de editare

5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activităţi de editare a altor produse software

5914 - Proiecţia de filme cinematografice

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312 - Activităţi ale portalurilor web

6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7111 - Activităţi de arhitectură

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7410 - Activităţi de design specializat

7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

8110 - Activităţi de servicii suport combinate

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122 - Activităţi specializate de curăţenie

8129 - Alte activităţi de curăţenie

8211 - Activităţi combinate de secretariat

8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 - Activităţi de ambalare

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.

8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

9311 - Activităţi ale bazelor sportive

9312 - Activităţi ale cluburilor sportive

9319 - Alte activităţi sportive

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină